ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

     Μοναδική μορφή της Ιππιατρικής και όχι μόνον, το επίτιμο Μέλος της "ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΦΙΠΠΟΤΟΞΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ", ο Καθηγητής Θεόδωρος Αντίκας, παραμένει ο αφανής και αφιλοκερδέστατος αρωγός της υγείας πλείστων όσων ανά την Ελλάδα Ίππων! Με την επιστημονική του υπερεπάρκεια αλλά και με την αγαθότητα της ψυχής του, δεν κουράζεται να επιλύει έστω και διαδικτυακώς ζωτικά προβλήματα υγείας αγαπημένων 'Ιππων, ανακουφίζοντας τους ίδιους  αλλά και τους αγωνιώντες Ιππαγωγούς τους, υπεράνω ιδιοτελείας!

Καθηγητής ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΣ

Πλήρες Βιογραφικό